fbpx

4 lata od niezrealizowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

21 października mijają 4 lata od niezrealizowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego niekonstytucyjności zapisów art. 17 ust. 1 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym 21 października 2014 r. stwierdził, że różnicowanie wysokości przyznawanego opiekunowi świadczenia ze względu na wiek, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest sprzeczne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi o zasadzie równego traktowania.

W komunikacie wydanym przez TK po wyroku czytamy:

Wykonanie wyroku Trybunału wymaga podjęcia niezbędnych oraz niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

>>Zapoznaj się z komunikatem Trybunały Konstytucyjnego ws. wyroku<<


Prace legislacyjne nad wdrożeniem wyroku trwają od marca 2015 roku. Kolejne rządy nie są w stanie znowelizować ustawy zgodnie z wyrokiem TK. Aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzależnia wprowadzenie zmian dot. świadczeń od reformy systemu orzekania o niepełnosprawności.

Kalendarium prac legislacyjnych

  • Marzec 2015 r. – powstaje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest realizacja wyroku TK. Prace nad tym projektem zakończyły się w tym samym roku w Radzie Ministrów, w związku z zakończeniem prac Sejmu VII kadencji.
  • 4 listopada 2016 r. – do Sejmu wpływa poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt złożyli posłowie opozycji. Projekt przywiduje przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego w równej wysokości dla wszystkich osób sprawujących faktyczną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, pod warunkiem niepodejmowania pracy zarobkowej.
  • 2 grudnia 2016 r. – projekt trafia do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
  • 6 lutego 2018 r. – pierwsze czytanie projektu poselskiego w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na posiedzeniu projekt został skierowany do dalszych prac w Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych.
  • 2 lutego 2017 r. – powołany zostaje Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy.
  • Maj 2018 r. – MRPiPS przewiduje zakończenie pracy zespołu na 30. 06.2018 r. Od wyniku prac Zespołu i zaprezentowanych założeń reformy systemu orzekania oraz jej wdrożenia uzależniane jest wykonanie wyroku TK, jako dopełnienia systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo opieszałości władz centralnych w realizacji wyroku, lokalne organy administracyjne i sądy przyznają incydentalnie opiekunom osób dorosłych świadczenie pielęgnacyjne (w wysokości 1477 zł) zamiast mniej korzystnego specjalnego zasiłku opiekuńczego (w wysokości 520 zł). Do takiego rozwiązania przychyla się również Najwyższy Sąd Administracyjny.

O wykonanie wyroku apeluje również Rzecznik Praw Obywatelskich.


Opiekunowie osób dorosłych pozwali Skarb Państwa (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) do zawarcia ugody przed sądem. Według opiekunów państwo powinno wziąć odpowiedzialność za szkodę, jaką wyrządza nierówne traktowanie opiekunów dzieci i dorosłych. W sierpniu 2017 r. nie doszło do ugody.

Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka również toczy się postępowanie w sprawie nierównego traktowania opiekunów. Argumenty za potrzebą równego traktowania opiekunów przedstawiła Helsińska Fundacja Praw Człowieka w swojej opinii przyjaciela sądu.

>>Poznaj najważniejsze argumenty HFPC<<

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Rozmowa / Monika Luft

Gdyby była Pani premierem i gdyby znalazła się Pani w wielkiej sali, na spotkaniu z kobietami pracującymi w domu, co by im Pani powiedziała? Odpowiadam szczerze, choć nie jestem…

Centrum KLUCZ

Kolejne szkolenie z mocnych stron w Pabianicach

Już teraz zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie: „Odkryj swoje mocne strony – jak się wyróżnić i znaleźć pracę?" organizowane przez Centrum KLUCZ w Pabianicach. Dzięki nam i naszym trenerom dowiesz się m.in.: jak napisać rzetelne i profesjonalne CV oraz list motywacyjny, powiemy Ci jak odpowiednio prezentować się przed pracodawcą, a także jak wykorzystać swoje mocne strony na rozmowie kwalifikacyjnej. Z naszych szkoleń skorzystało blisko 100 osób! Bądź następny i nie zmarnuj okazji!

Obywatele decydują

INSPRO współorganizatorem konferencji z udziałem José Bové

19 września 2011 r. z krótką wizytą do Wrocławia przyjeżdża najsłynniejszy na świecie antyglobalista - José Bové. Weźmie on udział w Międzynarodowej Konferencji „Problem szczelinowania podczas wydobycia gazu łupkowego w Europie”, podczas której omówione będą przygotowywane zmiany legislacji Unii Europejskiej, które uwzględnią negatywny wpływ szczelinowania (ang. fracking) na stan środowiska, a zwłaszcza wód powierzchniowych. Współorganizatorem tej konferencji jest Instytut Spraw Obywatelskich w ramach Programu „Obywatele decydują”.

Obywatele KOntrolują

Historia

Eksperci z Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CZR) dostrzegli, że projekt nowej ustawy w zakresie geologii i górnictwa niesie wiele niekorzystnych dla…

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.