Nie chcesz wieżowca pod swoim oknem? Przyłącz się do akcji! Pomóż w zbiórce podpisów!

Łódź: Osiedle Doły-Marysińska. Protest przeciwko budowie nowych bloków na miejscu szkoły w 2021 roku, fot. Rafał Górski.

Paweł Marczak

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 119 / (15) 2022

Miasto sprzedaje teren na twoim osiedlu? Chciałbyś mieć wpływ na to, co tam powstanie? Chcesz wiedzieć wcześniej o planowanych inwestycjach Urzędu Miasta na Twoim osiedlu? Fundacja Kuźnia Kampanierów rozpoczyna zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą „Łodzianie decydują”. Aby inicjatywa odniosła sukces, potrzebujemy Twojej pomocy!

Celem inicjatywy jest zmiana uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz oddawania w użytkowanie przez władze miasta Łodzi.

Nic o nas bez nas!

Mieszkańcy powinni być należycie informowani o wystawieniu przez miasto na sprzedaż np. nieruchomości, czy działki, znajdujących się w ich sąsiedztwie. Informacja o sprzedaży powinna być zamieszczona na danej nieruchomości bądź działce oraz wrzucona do skrzynek pocztowych okolicznych mieszkańców. Powinna być dobrze widoczna i dostępna dla ogółu.

Aby inicjatywa odniosła sukces, potrzebujemy Twojej pomocy!

1. Pobierz ze strony formularz listy podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej „Łodzianie decydują” wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych.

2. Rusz w miasto zbierać podpisy!

Potrzebujemy podpisów od Was i waszych rodzin, przyjaciół, znajomych i nieznajomych, sąsiadów. Ważne, aby były to osoby zameldowane w Łodzi i posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz wpisane do stałego rejestru wyborców Miasta Łodzi.

3. Listę z zebranymi podpisami należy dostarczyć do siedziby Fundacji Kuźnia Kampanierów, ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura od godz. 9:00 do 16:00. Listę można również podpisywać w biurze Fundacji.

Czekamy do poniedziałku, 25 kwietnia.

Informacji i wskazówek udziela

Paweł Marczak, tel. 691 487 749, e-mail: pawel.marczak@kuzniakampanierow.pl

Liczymy na Twoje zaangażowanie!

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania wymaganej przepisami liczby podpisów pod projektem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej tj. obywatelskim projektem uchwały w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Łodzi w przedmiocie upowszechniania informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości miejskich wśród mieszkańców Łodzi.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Łodzianie decydują” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 119 / (15) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Kuźnia kampanierów

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Kuźnia kampanierów

Być może zainteresują Cię również: