Postęp czy ślepy postęp?

Postęp czy ślepy postęp?

Lech W. Zacher , Rafał Górski

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 47 (2020)

Z prof. Lechem Zacherem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, rozmawia Rafał Górski, prezes Instytut Spraw Obywatelskich.

O postępie i ślepym postępie. Czy można inaczej? O relacjach człowiek-technika-społeczeństwo. Dlaczego brakuje debaty publicznej o wpływie technik na nasze życie? O smarfonizacji społeczeństwa. Jaką rolę mają do odegrania obywatele? O ocenianiu techniki przez Biuro Wartościowania Techniki przy Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Punktem wyjścia do rozmowy są słowa Jana Pawła II z 1980 roku: „Jesteśmy głęboko świadomi, ze przyszłość człowieka i ludzkości jest zagrożona, radykalnie zagrożona – pomimo bardzo szlachetnych intencji – przez ludzi nauki. Jest zagrożona, ponieważ wspaniałe rezultaty ich badań i odkryć, zwłaszcza w naukach przyrodniczych są i będą stosowane – do celów, które nie mają nic wspólnego z celami nauki, ale są związane z celami zniszczenia i śmierci…”.

Pobierz mp3

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 47 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie # Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

Pierwsze seminarium fundraisingowe w Łodzi!

Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne seminarium fundraisingowe Zanim wyciągniesz rękę (po)daj dłoń, czyli o pozyskiwaniu darczyńców. Wydarzenie odbędzie się 12 września 2014 r. w Łodzi. W czasie seminarium chcemy zaprezentować narzędzia i obszary fundraisingu, które pozwalają efektywnie pozyskiwać środki na misję organizacji. Przedstawimy możliwości fundraisingu i ścieżki, które prowadzą do osiągnięcia trwałych rezultatów.