Spalarnie to ekościema. List otwarty do uczestników Samorządowego Kongresu Klimatycznego 2023. Łódź 18-19 maja

Uwaga dioksyny!
Spalarnie to ekościema. List otwarty na Samorządowy Kongres Klimatyczny 2023
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 176 (20) / 2023

My, mieszkańcy, protestujemy przeciwko ekościemie (greenwashingowi) realizowanej przez liderów samorządowych

Łódź, 16 maja 2023 r.


List otwarty do samorządowców, uczestników Samorządowego Kongresu Klimatycznego w Łodzi, 18-19 maja 2023

Spalarnie to ekościema (greenwashing)

Szanowni Państwo,

My, mieszkańcy, protestujemy przeciwko ekościemie (greenwashingowi) realizowanej przez liderów samorządowych. Jak Polska długa i szeroka prezydenci, burmistrzowie i wójtowie mówią nam z jednej strony, że „troska o środowisko to nasza wspólna sprawa”, a z drugiej podejmują działania antyekologiczne budując spalarnie śmieci. Zwracamy uwagę, że zarówno na forum ONZ, jak i Unii Europejskiej spalarnie przestały już być postrzegane jako rozwiązanie, lecz raczej jako droga do katastrofy klimatycznej.

Spalarnie generują rakotwórcze dioksyny, najwyższe koszty spośród metod zagospodarowania odpadów oraz emisje CO2 porównywalne ze spalaniem węgla. Spalarnie są źródłem niebezpiecznych popiołów oraz żużli, a co gorsza, spalają cenne surowce, które powinny być powtórnie wykorzystane.

To powody, które skłoniły Unię Europejską do zaprzestania finansowania spalarni odpadów z funduszy publicznych.

UE sklasyfikowała spalarnie jako wyrządzające poważne szkody dla celów środowiskowych w tzw. Taksonomii. Taksonomia to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące kierunków i rodzajów inwestycji, które powinny być wspierane ze środków UE z uwagi na osiągnięcie celów klimatycznych i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W art. 17 Taksonomii spalanie odpadów zaliczono do działalności wyrządzającej poważne szkody dla celów środowiskowych.

Ponadto w art. 13 rozporządzenia wskazano, że minimalizacja spalania odpadów kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jak wskazano w rozporządzeniu „Zrównoważony rozwój oraz przejście na bezpieczną, neutralną dla klimatu, odporną na zmiany klimatu i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii”.

Gość Honorowy kongresu – Frans Timmermans, Wiceprzewodniczący Wykonawczy Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Zielonego Ładu zapewne wie, że spalarnie to droga i ślepa uliczka, prowadząca nas do katastrofy klimatycznej.

Frans Timmermans
Frans Timmermans będzie gościem II Samorządowego Kongresu Klimatycznego 2023 w Łodzi, fot. European Parliament from EU, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Kolejny gość kongresu – Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy oraz Przewodniczący Rady Unii Metropolii Polskich, buduje w stolicy naszego kraju najdroższą i największą spalarnię odpadów w Polsce. Czyni to pomimo tego, że Warszawa drugi rok z rzędu nie osiąga wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych i nie posiada instalacji, które pozwoliłyby zrealizować je w najbliższej przyszłości.

Przykładem greenwashingu jest postawa Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która  została w kwietniu 2021 roku Ambasadorem Paktu na rzecz Klimatu przy Komisji Europejskiej.

  • Po pierwsze, Pani Prezydent i francuska korporacja Veolia forsują w Łodzi budowę dwóch spalarni śmieci: na osiedlu Widzew oraz w pobliżu osiedla Retkinia i lotniska Lublinek. Tylko jedna spalarnia będzie emitowała 200 000 ton CO2 rocznie. Podobnie jak Warszawa, Łódź nie realizuje obowiązków Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i nie osiąga wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.
  • Po drugie warto przypomnieć, że 13 kwietnia br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ujawnił kilka tysięcy ton odpadów komunalnych składowanych nielegalnie w wyrobisku po byłej kopalni piasku w dzielnicy Łódź-Widzew.
  • Po trzecie, Pani Prezydent chce wykarczować i ,,zagospodarować” pod drogi i hale magazynowe obszar określany jako ,,zielone płuca Łodzi”, czyli lasy rosnące obok lotniska na Lublinku, w korytarzu napowietrzającym miasto (!). W pobliżu planowana jest spalarnia odpadów. Ten przykłady dobitnie pokazują, że pod płaszczykiem troski o klimat mamy do czynienia z ekościemą.

Szanowni samorządowcy,

czy wiecie, że 11 maja br. europosłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali nową dyrektywę zakazującą greenwaschingu (dyrektywa ws. oświadczeń środowiskowych, Green Claims Directive)?

Zamiast ekościemy zacznijcie na serio dbać o dobro wspólne, jakim jest środowisko.

Zamiast budować spalarnie śmieci inwestujcie w zapobieganie wytwarzania odpadów u źródła, selektywną zbiórkę, kompostowanie oraz beztlenowe przetwarzanie bioodpadów (biogazownie), i oczywiście recykling pozostałych surowców.

Potrzebujemy konkretnych decyzji i działań w trosce o dobro wspólne, jakim są nasze małe Ojczyzny, a nie greenwashingu na szczytach klimatycznych.

Mieszkańcy

Instytut Spraw Obywatelskich, Obywatelski Komitet Obrony Mieszkańców – STOP spalarni śmieci (Łódź), Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony Lublina, STOP spalarni śmieci w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie NIE dla spalarni w Inowrocławiu, Stop spalarni śmieci w Będzinie, Stowarzyszenie Fulguris (Inowrocław), Stowarzyszenie „Pro Mątwy”, Toruński Alarm Smogowy, STOP spalarni w Nowym Sączu, Nasza Ziemia Powiśle Dąbrowskie, Stowarzyszenie Nie dla spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim, Fundacja Zielone Światło, Zielone Wiadomości, Stowarzyszenie NASZE PRAWO, Towarzystwo na rzecz Ziemi (Oświęcim), NIE dla spalarni w Chrzanowie, Fundacji Up-life (Łódź), Stowarzyszenie Tak dla Łodzi, Centrum Zrównoważonego Rozwoju im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Łódź), Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, grupa GminniAktywiści, Rada Osiedla Wilkowyje – Tychy, Komitet społeczny STOP wrocławskiej spalarni, Stowarzyszenie Czyste Powietrze z Marszowa

Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Rady na odpady” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 176 (20) / 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Rady na odpady

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Prekursorzy myśli ekologicznej

Serdecznie zapraszamy do słuchania kolejnej audycji z cyklu „Czy masz świadomość?” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej (88,8 MHz), nadającym także przez Internet. Audycja odbędzie się 24 kwietnia 2010 r. (sobota) w godzinach 15.00 – 18.00. Tematem najbliższego programu będą prekursorzy radykalnej myśli ekologicznej.

Instytut Spraw Obywatelskich

Audycja o turystyce niemasowej

Zapraszamy naszych Słuchaczy na kolejną audycję z cyklu „Czy masz świadomość?”, która odbędzie się 24 lipca, w godzinach 15:00 – 18:00 w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej. Nie do końca wiecie gdzie spędzić wakacje i dokąd wyjechać? Macie dosyć rutyny opalając się nad morzem czy pływając po jeziorach? Zastanawiacie się, jakie ciekawe miejsca w Polsce na Was czekają? Chcecie w oryginalny sposób spędzić wolne dni? Posłuchajcie nas! Najbliższa audycja poświęcona będzie turystyce zrównoważonej