Bezprecedensowy wyrok w sprawie wpływu Roundupu na człowieka

glifosat

10 sierpnia 2018 roku Sąd Najwyższy w San Francisco wydał wyrok w sprawie wpływu środka chwastobójczego – herbicydu Roundup firmy Monsanto na rozwój choroby nowotworowej u  Dewayen’a „Lee” Johnsona.

Organ wymiaru sprawiedliwości stwierdził, że koncern biotechnologiczny ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia konserwatora zieleni ze szkoły w Benicii. Monsanto użył glifosatu do produkcji preparatu i nie poinformował o zagrożeniach wynikających z zastosowania środka.

Był to pierwszy proces, w którym sąd pochylił się nad wpływem preparatu Roundup na organizm człowieka. W efekcie, Monsanto zostało zobowiązane do wypłaty odszkodowania w wysokości 289 milionów dolarów na rzecz chorego na chłoniaka nieziarnicznego Johnsona. Koncern planuje odwołać się od decyzji. Jednakże przypadek konserwatora zieleni nie jest odosobniony. W całych Stanach Zjednoczonych kilka tysięcy osób, które odczuwają negatywne skutki spowodowane pracą ze środkiem Roundup, również złożyło pozwy przeciwko koncernowi.

Glifosat jest fostonianem i znajduje się w niektórych herbicydach. Po raz pierwszy został użyty do produkcji pestycydów przez Monsanto. Cały czas trwają badania naukowe nad wpływem tego związku na człowieka. Większość światowych organizacji ds. zdrowia nie zauważa związku pomiędzy stosowaniem tego preparatu a zachorowaniami na nowotwory. Natomiast Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem przy WHO, Europejska Agencja Chemikaliów i Kalifornijski Urząd ds. Oceny Zagrożeń Środowiskowych uznały glifostan za rakotwórczy. Środek ten pozostaje dostępny w krajach Europy (w tym w Polsce) i Stanach Zjednoczonych.

autor: Magda Narojczyk

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć”

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Instytut Spraw Obywatelskich jest przeciwny najnowszym próbom legalizacji upraw GMO w Polsce

W 2008 roku Instytut Spraw Obywatelskich wraz z innymi polskimi organizacjami społecznymi, które zajmują się bezpieczeństwem żywności, wysoko ocenił przyjęcie przez rząd PO-PSL Ramowego Stanowiska dotyczącego organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Rząd we wspomnianym stanowisku wyraźnie określił swój bardzo krytyczny stosunek do GMO, deklarując w poniższych słowach, że nie dopuści do wysiewu zmienionych genetycznie roślin na terytorium RP: Rząd Polski opowiada się przeciwko wprowadzeniu do obrotu z możliwością uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Według dokumentu Polska ma być krajem wolnym od GMO, a rząd na forum Unii Europejskiej wesprze wszystkie inicjatywy, które będą ograniczać zarówno uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych, jak i produkty GMO.