Dr Martyka, COVID i inkwizytorzy w białych kitlach

Rysunek przedstawiający grupę medyków w maseczkach

Z doktorem Zbigniewem Martyką, specjalistą chorób zakaźnych, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Coraz więcej pojawia się w różnych informatorach, mediach sceptyków co do szczepień, mówiących o zagrożeniach. Na tej liście są także lekarze. Żebyście państwo mieli świadomość – my wszystkich tych lekarzy, brzydkiego słowa użyję, będziemy teraz przesłuchiwać czy wzywać do złożenia wyjaśnień z ich postawy przed organy odpowiedzialności zawodowej.
prof. dr hab. nauk medycznych Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej

[D]ług zdrowotny to jest coś gorszego niż COVID, bo pandemia, moim zdaniem, mija, a dług zdrowotny pozostanie z nami nie na rok, dwa, lecz na pokolenia (…) Ten dług zdrowotny zaciągnęliśmy na dziesiątki lat. To nie tylko 100 czy 120 tysięcy zgonów nadmiarowych, poza COVID, to również jest wzrost liczby zachorowań na nowotwory, na choroby sercowo-naczyniowe, na cukrzycę, na choroby układu oddechowego i wynikające z tego ogromne koszty dla całego systemu. Nieuchronne jest też skrócenie średniej długości życia w Polsce. To prawdziwa tragedia, że w XXI wieku w nowoczesnym państwie, które ma całkiem niezły dostęp do różnych metod leczenia, organizacja ochrony zdrowia, zdrowie publiczne są w tak fatalnym stanie, że nie udało się zapobiec skróceniu ludzkiego życia. Bo tak naprawdę zawiodła organizacja i brak oparcia na wiedzy. Przeważyły emocje, które rządziły polityką zdrowotną w dobie pandemii.
prof. dr hab. nauk medycznych Piotr Kuna

[O]skarżenie oparte jest jedynie na populistycznych stwierdzeniach, bez żadnych dowodów naukowych. Zarzuca mi się, że moje wypowiedzi nie są tożsame z aktualnym stanem wiedzy, tymczasem WSZYSTKIE moje stwierdzenia mają odniesienia w literaturze naukowej oraz wynikach prac badawczych – co zresztą zawsze przywołuję. Widać tutaj wyraźnie, że w całej sprawie chodzi jedynie o zemstę za walkę ze skompromitowanym systemem. Niezależnie od wszystkiego jestem głęboko przekonany, że niedługo przed sądem – i to sądem karnym – odpowiedzą wszyscy ci, którzy wbrew nauce doprowadzili do zapaści systemu ochrony zdrowia i tylu niepotrzebnych zgonów. Oby już nigdy nie było sytuacji, że lekarze odmawiają pomocy chorym dlatego, że są chorzy, albo pacjent musi uderzać kijem w okno przychodni, bo nie ma prawa wejść do środka.
dr nauk medycznych Zbigniew Martyka

  1. Podczas utajnionej rozprawy Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie odebrał Panu prawo wykonywania zawodu na rok. Rozprawa miała miejsce 19 grudnia 2022 r. Wyrok nie jest prawomocny. We wniosku o ukaranie Pana czytamy, że w okresie między 8 września 2020 r. a 5 grudnia 2021 r. publicznie propagował Pan „postawy antyzdrowotne poprzez publikację własnych poglądów i wypowiedzi niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną”. O jakie wypowiedzi chodzi?
  2. Kim jest dr Paweł Grzesiowski, którego Okręgowa Rada Lekarska powołała na biegłego oceniającego pana pracę?
  3. Dziś przynależność lekarzy do izb lekarskich jest obowiązkowa. Korporacje lekarskie mają prawo do sądzenia lekarzy. Kilkanaście lat temu śp. Janusz Kochanowski, ówczesny rzecznik praw obywatelskich wskazywał, że wymóg bezwzględnej obowiązkowej przynależności do samorządu zawodowego oraz sankcja pozbawienia prawa do wykonywania zawodu jest nieuzasadniona konstytucyjnie, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w wolność stowarzyszania się. Co Pan na to? Przed kim lekarze powinni odpowiadać?
  4. Żądam postawienia przed sądem karnym tych, którzy swoimi, niepopartymi wiedzą medyczną decyzjami, ograniczyli dostęp do ochrony zdrowia, przyczynili się do śmierci dziesiątek tysięcy pacjentów oraz spowodowali zaciągnięcie długu zdrowotnego na całe pokolenia!
    O jakich pacjentów chodzi? Kto jest winien ich śmierci?
  5. Czy Pana sprawa nie przypomina „polowania na czarownice”? Na lekarzy ratujących pacjentów polują inkwizytorzy w białych kitlach. Co Pan na to? Jak odebranie Panu prawa wykonywania zawodu na rok, wpłynie na postawy innych lekarzy?
  6. W 2022 r. ukazała się „Biała księga pandemii koronawirusa”. Co Pan sądzi o tej publikacji?
  7. Kto traci, a kto korzysta, na braku rzetelnej debaty dotyczącej koronawirusa?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 159 / (3) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również: