Książka

Jak powstrzymać wolne rodniki, choroby cywilizacyjne i starzenie się

odżywianie mitochondrialne okładka
fot. Wydawnictwo Vital
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 6 (2020)

Odkrycia naukowe przedstawione w tej książce otwierają drogę dla nowych terapii, a także dają każdemu z nas możliwość samodzielnego zabezpieczenia się przed coraz bardziej szkodliwym środowiskiem, w jakim przyszło nam żyć.

Zachęcamy do lektury fragmentów książki „Odżywianie mitochondrialne. Jak powstrzymać wolne rodniki, choroby cywilizacyjne i starzenie się”. Wydawnictwu Vital, wydawcy książki, dziękujemy za udostępnienie tekstu do publikacji.

Opieka zdrowotna jako czynnik szkodliwy dla zdrowia

Tak zwana opieka zdrowotna jest w rzeczywistości opieką chorobową. Celem nie jest utrzymanie zdrowia, ale zwalczanie chorób. Ogromne powiązania interesów w branży medyczno-przemysłowej niosą ze sobą ekonomiczne konsekwencje: choroba jest kwitnącym interesem. Może to brzmieć cynicznie, ale z typowo gospodarczego punktu widzenia osoby przewlekłe chore „nabijają” największe zyski. Nasz system w żaden sposób nie honoruje utrzymania zdrowia. Zarabia się na chorobach i wzrastających wydatkach technicznych do ich zwalczania. Mimo że na przykład miliardy zostały już wtłoczone w problem nowotworów, mamy do czynienia tylko z niewielkim sukcesem. Całe gałęzie przemysłu utrzymują się jednak ze względnie bezsensownych starań mających na celu zwalczanie nowotworu. Do dziś szansa na przeżycie istnieje tylko w przypadku wczesnego wykrycia. Teraz mogłaby dojść do tego profilaktyka. Zatrzęsłoby to jednak fundamentami całej branży medyczno-przemysłowej, gdyby w grę wchodziła niedroga profilaktyka mikroskładnikami odżywczymi. Gdyby spełniła się chociaż część nadziei naukowców ds. witamin, miałoby to ogólnoświatowe skutki finansowe. Pomyślmy o konsekwencjach, gdyby na przykład Linus PAULING naprawdę miał rację, że rak może należeć do przeszłości dzięki przyjmowaniu dużych dawek witaminy C: groszowy produkt w zamian za horrendalnie drogą chemioterapię i armatę promieni Röntgena!

Badania, publikacja ich wyników i przede wszystkim informowanie opinii publicznej (reklama) generują koszty, na jakie mogą sobie pozwolić jedynie duże koncerny i organizacje. W większości krajów nie istnieją żadne znaczące niezależne badania medyczne. W Niemczech firmy farmaceutyczne co roku inwestują miliardy w opracowywanie nowych leków i nie jest to dla nich zbyt dużo. Na badania niezależne rząd przeznacza jedynie miliony rocznie; jest to kropla w morzu potrzeb. Zatem tylko przemysł farmaceutyczny znajdujący się w branży medyczno-przemysłowej ma wystarczające środki finansowe. Oczywiste jest to, że dla tych firm na pierwszym miejscu stoją względy finansowe. Niestety, na mikroskładnikach odżywczych, takich jak witaminy, mikroelementy i aminokwasy, nie da się dużo zarobić.

W takich warunkach przepływ informacji oraz kierunek przedstawiania badań jest jasny. Przebiega on od przemysłu przez lekarzy aż do klientów końcowych (pacjentów). W tym trójkącie interesów przemysł farmaceutyczny-lekarze-kasy chorych nie tylko wzajemnie się rozliczają, ale również sami ustalają, jakie informacje mają zostać upublicznione. Niezależne źródła naukowe to rzadkość. Często również brakuje pieniędzy na rozpowszechnianie informacji.

Podsumowując: w interesie branży medyczno-przemysłowej nie jest to, aby człowiek pewnego dnia przestał chorować. Przemysł farmaceutyczny sam siebie pozbawiłby podstawy egzystencji. Jest to również jeden z powodów, dla których tak mało pieniędzy wydaje się na badania zdrowotne oraz środki i substancje utrzymujące zdrowie. Obecnie prowadzone dyskusje między grupami interesów są motywowane emocjonalnie, politycznie i gospodarczo. Idealiści i przyjaciele ludzkości są outsiderami.

Aby zaradzić deficytowi informacyjnemu, 15 czerwca 1992 roku w Saas-Fee w Szwajcarii spotkali się międzynarodowi eksperci ds. badań wolnych rodników oraz antyoksydantów. Sporządzili oni deklarację, która została podpisana przed ponad 200 wybitnych specjalistów tego kierunku badań. Podkreśla się w niej, że naturalne antyoksydanty dają szansę na utrzymanie stabilnego stanu zdrowia człowieka. Warunkiem jest dostarczanie organizmowi optymalnej ilości mikroskładników odżywczych.

Może to być jednak zrealizowane tylko wtedy, gdy wszyscy będą mieli odpowiednią wiedzę i gdy nastąpi zmiana podejścia. Dr n. med. Kuklinski podpisał tę deklarację jako jeden z pierwszych, a ta książka opublikowana już w kilku wydaniach jest jego wkładem w niezbędny proces ogólnego rozpowszechniania informacji.

Deklaracja z Saas-Fee

O znaczeniu odżywczych antyoksydantów w medycynie prewencyjnej

1
Intensywne światowe prace badawcze w temacie „wolnych rodników” prowadzone na przestrzeni ostatnich 15 lat pozwalają teraz, w 1992 roku, stwierdzić, że antyoksydacyjne mikroskładniki odżywcze mogłyby mieć ogromne znaczenie w profilaktyce wielu chorób. Wśród nich są między innymi tak poważne dolegliwości jak choroby układu krążenia, zaburzenia naczyniowo-mózgowe, różne formy chorób nowotworowych, a także inne często występujące w starszym wieku.

2
Obecnie panuje ogólne przekonanie na temat konieczności prowadzenia dalszych prac badawczych, zarówno na płaszczyźnie badań podstawowych i epidemiologicznych, jak i w medycynie klinicznej, aby dostępne były jeszcze obszerniejsze informacje.

3
Ważnym celem tych starań jest profilaktyka chorób. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez stosowanie antyoksydantów występujących w naturze oraz mających znaczenie fizjologiczne. Podstawą postępowania profilaktycznego powinno być zapewnienie dostarczania optymalnej ilości tych antyoksydacyjnych mikroskładników.

4
Substancje szkodliwe znajdujące się w powietrzu, takie jak smog, ozon itp., a także światło słoneczne oraz inne źródła promieniowania są znane jako toksyny środowiskowe. Optymalne dostarczanie odżywczych antyoksydantów znacznie przyczynia się do ochrony przed ich szkodliwymi działaniami.

5
Profilaktyczne przyjmowanie antyoksydacyjnych mikroskładników powinno być mocniej zakotwiczone w świadomości publicznej. Istnieją niezbite dowody na temat bezpieczeństwa antyoksydacyjnych mikroskładników, takich jak witamina E, witamina C, karotenoidy, kwas alfa-liponowy i inne, nawet przy bardzo wysokich dawkach.

6
Panuje również głębokie przekonanie, że instytucje rządowe, osoby wykonujące zawody medyczne oraz media powinny aktywnie uczestniczyć w rozpowszechnianiu koncepcji profilaktyki w opinii publicznej, zwłaszcza ze względu na wysokie zastosowanie zdrowotne oraz dramatyczny wzrost kosztów opieki zdrowotnej.

Saas-Fee
15 czerwca 1992

Podpisali:

prof. dr Igor Afanas‘ev, Moscow
prof. dr Julie E. Buring, Harvard
prof. dr Anthony T. Diplock, London
prof. dr Charles H. Hennekens, Harvard
dr Bodo Kuklinski, Rostock
dr Matilde Maiorino, Padova
prof. dr Lester Packer, Berkeley
prof. dr Mulchand S. Patel, Cleveland
prof. dr Karlheinz Schmidt, Tübingen

odżywianie mitochondrialne okładka książki
fot. Wydawnictwo Vital

dr Bodo Kuklinski, Ina van Lunteren: Odżywianie mitochondrialne. Jak powstrzymać wolne rodniki, choroby cywilizacyjne i starzenie się, Wydawnictwo Vital, 2017

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 6 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie

Być może zainteresują Cię również: