Ty też możesz zostać sygnalistą. Podziel się opinią na temat tworzonej ustawy!

Sygnaliści chronią demokrację
Sygnaliści chronią demokrację, fot. Steve Rhodes is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 95 / (43) 2021

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa to niezwykle istotny dokument. Wiele osób myśli pewnie: „Sygnalista? Kto to jest? Mnie to nie dotyczy”. Tak naprawdę ta ustawa może dotyczyć każdego i każdej z nas. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie możemy znaleźć się w sytuacji, w której dojdzie do łamania prawa – również naszego prawa (np. w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych).

I co wtedy? Jak się bronić? Wielu sygnalistów przekonało się już na własnej skórze, że nie ma w Polsce mechanizmów, które chroniłyby osobę zgłaszającą łamanie prawa. Skutki braku takiej ochrony bywają katastrofalne dla sygnalisty.

Rządowy projekt ustawy trafił właśnie do uzgodnień i opiniowania. Teraz jest właściwy moment, żeby wyrazić swoje uwagi na temat regulacji, które naprawdę mogą okazać się istotne dla każdego i każdej z nas.

Podziel się swoimi uwagami do rządowego „Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” (sygnalistów), daj nam znać.

Wasze uwagi zbieramy do 11 listopada 2021 roku. Czekamy na Twój głos. Uwagi prosimy przesyłać na adres: sygnalisci@instytut.lodz.pl

Cele i przesłanki konsultowanego projektu

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”, której termin transpozycji mija w dniu 17 grudnia 2021 r.

Dyrektywa wymaga przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne.

Powyższe służyć ma lepszemu egzekwowaniu prawa i polityk Unii poprzez skuteczniejsze wykrywanie przypadków naruszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających i ściganie. Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową mogą w związku z taką pracą lub działalnością dowiedzieć się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, a działając jako tzw. sygnaliści, odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń. Rozwiązania krajowe powinny zatem zapewnić zrównoważoną i skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia

Implementacja dyrektywy wymagać będzie również zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zakresie zadań Rzecznika.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 95 / (43) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również: