fbpx

Ty też możesz zostać sygnalistą. Podziel się opinią na temat tworzonej ustawy!

Sygnaliści chronią demokrację
Sygnaliści chronią demokrację, fot. Steve Rhodes is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 95 / (43) 2021

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa to niezwykle istotny dokument. Wiele osób myśli pewnie: „Sygnalista? Kto to jest? Mnie to nie dotyczy”. Tak naprawdę ta ustawa może dotyczyć każdego i każdej z nas. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie możemy znaleźć się w sytuacji, w której dojdzie do łamania prawa – również naszego prawa (np. w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych).

I co wtedy? Jak się bronić? Wielu sygnalistów przekonało się już na własnej skórze, że nie ma w Polsce mechanizmów, które chroniłyby osobę zgłaszającą łamanie prawa. Skutki braku takiej ochrony bywają katastrofalne dla sygnalisty.

Rządowy projekt ustawy trafił właśnie do uzgodnień i opiniowania. Teraz jest właściwy moment, żeby wyrazić swoje uwagi na temat regulacji, które naprawdę mogą okazać się istotne dla każdego i każdej z nas.

Podziel się swoimi uwagami do rządowego „Projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa” (sygnalistów), daj nam znać.

Wasze uwagi zbieramy do 11 listopada 2021 roku. Czekamy na Twój głos. Uwagi prosimy przesyłać na adres: sygnalisci@instytut.lodz.pl

Cele i przesłanki konsultowanego projektu

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”, której termin transpozycji mija w dniu 17 grudnia 2021 r.

Dyrektywa wymaga przyjęcia regulacji prawnych związanych ze zgłaszaniem naruszeń, w tym dotyczących ochrony zgłaszających oraz trybu zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych przez pracodawców i organy publiczne.

Powyższe służyć ma lepszemu egzekwowaniu prawa i polityk Unii poprzez skuteczniejsze wykrywanie przypadków naruszeń, prowadzenie postępowań wyjaśniających i ściganie. Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt w związku ze swoją działalnością zawodową mogą w związku z taką pracą lub działalnością dowiedzieć się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, a działając jako tzw. sygnaliści, odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń. Rozwiązania krajowe powinny zatem zapewnić zrównoważoną i skuteczną ochronę osób zgłaszających naruszenia

Implementacja dyrektywy wymagać będzie również zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zakresie zadań Rzecznika.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 95 / (43) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ
Grupa INSPRO

Szkolenie: Innowacje w pozyskiwaniu funduszy dla ngo. Zapraszamy!

By tworzyć stabilne budżety, liderzy ngo muszą zmienić sposób myślenia strategicznego i działania operacyjnego. Muszą szukać synergii pomiędzy 5 źródłami pozyskiwania funduszy. Nie wystarczy dobre serce. Nie wystarczą konkursy grantowe lub 1%. Nie wystarczą darczyńcy indywidualni. CZAS NA ROZWÓJ. CZAS NA SYNERGIĘ. CZAS NA WYGRANĄ! Centrum KLUCZ oraz Grupa INSPRO Sp. z o. o. zapraszają na praktyczne, 2-dniowe warsztaty o pozyskiwaniu  funduszy dla ngo. 

Obywatele decydują

Czy progi wyborcze są zgodne z Konstytucją?

W naszej ocenie istnieją uzasadnione wątpliwości, iż zastosowanie progów wyborczych pozbawia obywateli wbrew przepisom Konstytucji RP licznych praw przez nią gwarantujących. Między innymi, pozbawienie wagi głosu obywateli głosujących na komitet wyborczy, który nie uzyskał minimalnej liczby głosów w skali kraju, może naruszać