Podpisz petycję „UE musi chronić lasy, a nie spalać je, by produkować energię”- my już podpisaliśmy!

petycja bioenergia

Piotr Skubisz

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 42 (2020)

Unia Europejska zalicza palenie drewna z lasów do produkcji „energii odnawialnej”. To szkodliwe dla klimatu, ludzi i przyrody. Instytut Spraw Obywatelskich od dłuższego czasu zwraca uwagę na ten problem – szczególnie na negatywne efekty wykorzystywania biomasy leśnej w produkcji energii.

Dlatego informowaliśmy o zagrożeniach i kontrowersjach związanych ze stosowaniem tego  rodzaju źródła energii na skalę przemysłową, wpływem na klimat. Dlatego z inicjatywy Instytutu powstał „List otwarty naukowców dotyczący zrównoważonego wykorzystania biomasy leśnej w produkcji energii”, w którym naukowcy zwracali m.in. uwagę, że „spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i wpływa na zmiany klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów”. Dlatego też razem z innymi organizacjami pozarządowymi podpisaliśmy list do władz, w którym nie zgadzamy się na palenie polskimi lasami w piecach elektrowni.

Teraz czas na nasze wspólne działanie, podpisanie petycji „UE musi chronić lasy, a nie spalać je, by produkować energię”.

Tekst petycji

Ochrona przyrody i uniknięcie najgorszych skutków zmiany klimatu będzie wymagać nadzwyczajnego zaangażowania w ochronę lasów naturalnych.

Jednak przywódcy UE podważają nasze wspólne wysiłki na rzecz walki o nasze lasy i naszą planetę. W jaki sposób? Polityka UE zwiększa wyrąb lasów i związane z nim emisje gazów cieplarnianych poprzez wprowadzające w błąd promowanie spalania drewna leśnego jako bezemisyjnej energii odnawialnej.

Wyrąb i spalanie lasów są szkodliwe dla klimatu, dla zdrowia ludzi oraz dla roślin i zwierząt, dla których lasy są domem. Jednak każdego roku UE coraz bardziej uzależnia się od spalania drewna, aby osiągnąć cele w zakresie energii odnawialnej, a konsumenci są zmuszeni do przekazywania rocznie miliardów euro w dotacjach na to fałszywe rozwiązanie problemu zmian klimatu.

Te koszty są zbyt wysokie.

Dlatego wzywamy decydentów politycznych UE i państwa członkowskie UE do:

  • zaprzestania udzielania subsydiów i innych zachęt do spalania drewna leśnego i do przekierowania tego krytycznego wsparcia na rozwój efektywności energetycznej i prawdziwie niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii,
  • zaprzestanie zaliczania energii wytworzonej w wyniku spalania drewna leśnego na poczet realizacji celów w zakresie energii odnawialnej,
  • potraktowania priorytetowo ochrony i odnowy lasów oraz zagwarantowania, że wszystkie polityki UE chronią nasze zdrowie, klimat i różnorodność biologiczną.

Dlaczego to jest ważne?

Właśnie teraz decydenci polityczni UE podejmują krytyczne decyzje dotyczące sposobu, w jaki zareagujemy na kryzysy związane z klimatem i różnorodnością biologiczną, jak będziemy wytwarzać energię oraz chronić przyrodę i bioróżnorodność. Decyzje te będą miały na nas wpływ przez następne dziesięciolecia. Teraz nadszedł czas, aby wyraźnie powiedzieć urzędnikom UE: –Spalanie drewna jako paliwa energetycznego jest katastrofą dla lasów i klimatu, a nie źródłem pożądanej przez ludzi „energii odnawialnej”.

Ubóstwo energetyczne jest poważnym problemem w UE, a wiele osób polega na spalaniu drewna w celu ogrzewania. Dlatego w tej petycji nie mówimy, że „nie powinniśmy spalać drewna dla celów energetycznych”. Jednak lukratywne dotacje dla biomasy drzewnej jako źródła energii odnawialnej napędzają gwałtowny wzrost wyrębu lasów, który zwiększa emisję CO2 i degradację ekosystemów leśnych. Skutki emisji gazów cieplarnianych jeszcze bardziej się pogarszają, ponieważ spalanie drewna pochłania cenne środki publiczne, które powinny być przeznaczane na rozwój technologii opartych na energii odnawialnej o zerowej emisji, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.

Ilość drewna spalanego na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ogrzewania znacznie wzrosła od czasu, odkąd UE zaczęła zaliczać je na poczet celów związanych z energią odnawialną. Obecnie w UE ponad jedna trzecia energii odnawialnej jest produkowana poprzez spalanie drewna, które w większości pochodzi bezpośrednio z lasów.

Lasy w UE płacą za to cenę. Doradcy naukowi Komisji Europejskiej stwierdzili niedawno, że UE bardzo szybko traci lasy, częściowo z powodu ich zwiększonego wyrębu w celu pozyskania paliwa. A cierpią nie tylko lasy w UE. Europa importuje coraz większą ilość paliwa drzewnego ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Ukrainy, a nawet Brazylii. Tylko w samej Ameryce Północnej przemysł produkujący pelety drzewne zużywa miliony ton drzew rocznie. Dlatego organizacje pozarządowe z całego świata zajmujące się ochroną środowiska popierają tę petycję.

A energia z biomasy ma wpływ nie tylko na lasy i klimat, ale także na nasze zdrowie. Spalanie drewna jest ważnym źródeł zanieczyszczenia powietrza, które już dziś zabija w UE ponad 1000 osób dziennie.

Konsumenci i podatnicy w UE finansują szkody wyrządzane lasom, klimatowi i jakości powietrza poprzez dotacje do energii odnawialnej, które mają wspierać „czystą i ekologiczną” energię. Tylko w 2017 r. obywatele 15 państw członkowskich UE wypłacili ponad 6,5 mld euro dotacji na spalanie drewna na potrzeby energetyczne, a całkowita kwota subsydiów w całej UE jest znacznie wyższa.

Lasy zapewniają nam świeże powietrze i czystą wodę, a także pomagają regulować cykl opadów. Magazynują węgiel, chronią społeczności przed niebezpiecznymi skutkami zmian klimatu i są schronieniem dla ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt. Dewastowanie ich, by produkować paliwo, jest fałszywym rozwiązaniem, które zagraża tym wszystkim wspólnym wartościom.

Podpisz petycję „UE musi chronić lasy, a nie spalać je, by produkować energię”

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 42 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Polityka # Zdrowie Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: